LÄSNÄOLO + LEMPEÄ LIIKE
Luonnollisuus luo vapautta
Avain läsnäoloon on sinussa


TUTKIMUSMATKAILUA

Ohjaamillani tunneilla havainnoit ilmentymistä moniulotteisena, kehollisena olentona (embodiment). Ilmentymistä ja olemista tutkitaan läsnäolon, kehotietoisuuden sekä luonnollisen liikkeen lempeydessä. Tulet havaitsemaan, miten sisäinen tieto ohjaa parhaiten sinua kehollistamaan, tuntemaan ja kokemaan olemisesi - sehän on sinun puhdas ja uniikki informaatiokenttä, joka tietää ja tuntee sinut parhaiten. Tunneilla opit tiedostamaan omaa suhdettasi itseesi ja ympäristöön sekä havaitsemaan luonnollisen olemisen vapauden - elämän kommunikaation.

KEHOTIETOISUUS & LUONNOLLINEN LIIKE
Tunnit ja kurssit ovat erittäin lempeitä, rauhallisesti tunnustellen eteneviä. Luonnollista ja sisältä päin syntyvää liikettä tutkitaan tietoisesti havainnoiden. Luonnollisella liikkeellä tarkoitan poisoppimista mekaanisesta ja kehon osia erittelevistä liikemalleista. Luonnollinen liike on kehon havaitsemista ja kokemista kokonaisuutena, joka liikkuu ja muotoutuu jatkumona, spiraalimaisesti ja aaltoillen. Ohjaamassani yin-joogassa pysähtyneen venyttelyn sijaan sallitaan myös kehon luonnollinen liike ja orgaaninen muovautuminen.

Saatat tutustua myös oman äänesi hoitavuuteen ja aistia sen luomia tuntemuksia olemuksessasi. Olemista ja liikettä tutkitaan läsnäolevasti lisäksi somaattisiin menetelmiin ja kehityksellisiin liikemalleihin pohjautuvien hetkien parissa. Ohjaajana en luo osallistujille valmiita mielikuvia tai päämääriä. Tunnit päättää aina pitkä loppuoleminen sekä rauhallinen heräilyhetki.

EMBODIED YIN (+ÄÄNIMALJAT)
Helpoissa asennoissa viivytään pitkään, jolloin voit kiireettömästi laskeutua omaan kehoon ja olemiseesi ~ saat rauhan hiljalleen omaan tahtiin antautua hellittämiselle. Tunneilla tehdään vain muutamia pääosin makuulla (tai istuen) toteutettavia asentoja, joihin ohjaajana tarvittaessa avustan sinua asettautumaan. Ohjaamassani yinissä pysähtyneen venyttelyn sijaan sallitaan myös luonnollinen liike ja orgaaninen kehon muovautuminen. Embodied Yin + Äänimaljat on yhdistelmätunti, jossa pitkä ja nautinnollinen loppurentoutus äänimaljojen värähtelyissä mahdollistaa syvän rentouden tilan.

HIDASTAMISESTA HAVAITSEMISEEN
Mun tunneilla sinulla on tilaa ja aikaa syventää sisäistä tuntemusta, laskeutua sisimpäsi havainnointiin - tekemisestä olemiseen. Sinulla ei ole tarvetta pyrkiä tiettyyn päämäärään, muotoon tai tuntemukseen, kulttuurin luomaan odotukseen. Kuunnellen ja kunnioittaen, olemisesi viisaus saa tilaa toimia.

Luonnollinen läsnäolemisen tila (ja antautuminen sille) mahdollistaa kokonaisvaltaisen hellittämisen ja syvän yhteyden olemisen lähteeseen. Opit havaitsemaan, ettei läsnäolo olekaan jokin kauempana oleva päämäärä, vaan se on olemisen perustila, joka on olevana joka hetkessä.

Tunneilleni osallistuminen ei vaadi sinulta aiempaa kokemusta, vaan tärkeintä on, että koet mukanaolon resonoivan sisimmässäsi.

Ohjauksissani tutkailet paljon omassa kokemuksessasi interoseptiota eli aistihavaintoa kehon sisäisestä tilasta - miltä sinusta tuntuu ja mitä kehossasi tapahtuu. Ulkomaailman aistihavainto- ja informaatiosyöte saattaa joskus tuoda epävarmuutta ja jopa peittää alleen interoseption eli tämän tärkeän sisäisen tilan aistihavainnon eli yhteyden omaan kehoon. Palaamalla aistimaan ja kokemaan omaa kehoa ja kehoyhteyttä herkkyydellä, ilman ulkopäin tulevia oletuksia, alat tuntea luottamusta omiin havaintoihin ja sisäiseen tietoon - kuulet ja tunnistat herkemmin myös ns. intuitiosi, joka ohjaa sinua sisäiseen tietoon (huom; jokainen ihminen on perimmiltään intuitiivinen). Toki havainnoit myös ulkoista tilaa ja tapahtumia (eksteroseptio) sekä kinestesiaa eli aistimista ja liikkumista ulkoisessa ympäristössä (proprioseptio).

PIENRYHMIEN RAUHAA
Kurssit ja työpajat toteutetaan pääsääntöisesti aina pienryhminä. Pienryhmässä saat laadukasta, kokonaisvaltaista ohjausta, joka tukee ja huomioi jokaista osallistujaa. Myös ryhmän ja tilan energia/tunnelma pysyy omanlaisena harmonisena kokonaisuutena. Tätä tukee lisäksi kurssimuotoisuus ja ns. "suljetut ryhmät", joissa osallistujat pysyvät samana koko kurssin/kauden. Olen saanut erittäin runsaasti kiitollista palautetta tästä tavasta toteuttaa tunnit.

Ohjaukseni ei seuraa traditioita tai ideologioita, vaan kutsun sinut tutkimusmatkalle sisälläsi olevan viisauden lähteelle.

MITÄ MUUT KERTOVAT?
Voit lukea Luontoisen ystävien kokemuksia tunneista ja kursseista tästä

MITÄ KOULUTUKSIA OLEN KÄYNYT?
Voit tutustua käymiini koulutuksiin ja kursseihin tästä