LÄSNÄOLOA & TIETOISTA LIIKETTÄ
Meditatiivinen oleminen luo vapautta

Ohjaamani tunnit toteutetaan pääsääntöisesti aina pienryhminä. Pienryhmässä saat laadukasta, kokonaisvaltaista opetusta, joka tukee ja huomioi jokaista osallistujaa. Myös ryhmän ja tilan energia pysyy omanlaisena harmonisena kokonaisuutena. Tätä tukee lisäksi kurssimuotoisuus ja ns. "suljetut ryhmät", joissa osallistujat pysyvät samana koko kurssin/kauden. Olen saanut erittäin runsaasti kiitollista palautetta tästä tavasta toteuttaa tunnit.

Näillä tunneilla sinulla on tilaa ja aikaa syventää sisäistä tuntemusta, laskeutua sisimpäsi havainnointiin. Tunneillani ei ole tarvetta pyrkiä tiettyyn oletukseen, muotoon tai tuntemukseen, kulttuurin luomaan odotukseen. Kuunnellen ja kunnioittaen, olemisesi viisaus saa tilaa toimia. Meditatiivinen läsnäolemisen tila (ja antautuminen sille) mahdollistaa uudelleen organisoitumisen ja syvän yhteyden olemisen lähteeseen. Opit havaitsemaan, ettei läsnäolo olekaan jokin kauempana oleva päämäärä, vaan se on olemisen perustila, joka on olevana joka hetkessä. Tunneilleni osallistuminen ei vaadi sinulta aiempaa kokemusta, vaan tärkeintä on, että koet mukanaolon resonoivan sisimmässäsi.

Ohjaukseni ei seuraa traditioita, vaan kutsun sinut tutkimusmatkalle sisälläsi olevan viisauden lähteelle.

Tutkimusmatkailua

Tunneillani havainnoit ilmentymistä kehollisena, energeettisenä ja tietoisena olentona - tämä tarkoittaa myös sen tiedostamista, että tunteet, ajatukset ja uskomukset eivät muodosta ydintäsi. Ilmentymistä ja olemista tutkitaan autenttisen läsnäolon, kehotietoisuuden sekä luonnollisen liikkeen lempeydessä. Sisäinen tieto ohjaa sinua kehollistamaan, tuntemaan ja kokemaan olemisesi - se on sinun puhdas ja uniikki informaatiokenttä, joka tietää ja tuntee sinut parhaiten. Sisäinen tieto on myös ihmisen luonnollinen tapa olla, se on jokaisen solun tietoisuudessa - myös itseohjautuvan alkusolun tietoisuudessa. Tunneilla opit tiedostamaan omaa suhdettasi itseesi ja ympäristöön sekä havaitsemaan luonnollisen olemisen vapauden - elämän kommunikaation.

Tunneilla on todella vähäisesti strukturoituja asentoja, liike syntyy sisältä päin ja muodostuu yksilöllisesti, kokemuksellisesti.  Läsnäolo & kehotietoisuus on meditatiivisen pehmeän olemisen sekä tietoisen liikkeen mahdollistaman tilan ja vapauden havainnointia. Viipyilyä pienessä, lempeässä liikkeessä tai sen tuntemuksessa, rauhoittumista ja kuuntelevaa olemisen hengitystä. Saatatpa tutustua myös oman äänesi hoitavuuteen, värähtelyyn. Kehollinen tutkimusmatkailu pohjautuu somaattisiin menetelmiin, kehityksellisiin liikemalleihin sekä todellisen läsnäolon havaitsemiseen.

Sointumatka & lempeä liike -yhdistelmätunnit kutsuvat sinut tutkimusmatkalle hengityksen, liikkeen sekä läsnäolon pariin. Nämä tunnit päättyvät meditatiiviseen sointumatkaan, äänimaljojen värähtelyjen lempeyteen. Toteutetaan yksittäisinä spessutunteina tahi kursseina.Ohjauksessani ei ole läsnä (eikä siihen kuulu) hengityksen kontrollointi, oletukset siitä mitä tunnet ja koet, traditioiden kaavat. Sinulla on aina vapaus täysin omaan kokemukseen.

Tässä alla mainittakoot joitakin käymiäni oppihetkiä sinulle, joka tahdot niistä lukea:

- YogaSource Embodied yoga - joogaopettajien jatkokoulutus (300 h)
YogaSource
- YogaSource joogaopettajakoulutus (200 h)
YogaSource
- Usui Reiki I & II
Marika Laijärvi
- Somaattinen jatkokoulutus (90 h)
SourceSomatics
- Kehitykselliset liikemallit
Satu Palokangas
- Vagushermon somaattinen anatomia ja jooga
YogaSource
- Embodied Spine
YogaSource
- Kokemuksellinen anatomia: sisäelimet & rauhaset
Satu Palokangas
- Traumasensitiivinen jooga 20 h koulutus
Krystyna Kowalski (Trauma Center - Trauma Sensitive Yoga Foundational Workshop, TCTSY)
- Pranayama
Sami Mälkiä
- Asana & meditaatio
Acarya Sarvanii & Acarya Gopala
- Astangajooga
Anne Nuotio, Frank Kappas, Petri Räisänen
- Elämäni alati virtaavana