TUTUSTU PALVELUIHIN

äänimatka - jooga - kehotietoisuus - luontoyhteys - yrttikurssit

SOINTUMATKA LEMPEIN VÄRÄHTELYIN

Harmoniset soinnut saattelevat sinut kiehtovalle matkalle unen ja valveen rajamaille.

Kuva: Timo Aalto
Kuva: Timo Aalto

Järjestän säännöllisesti Seinäjoella ja lähiseuduilla sointumatkoja eri kokoisille ryhmille. Ryhmäretket sointujen maailmaan ovat suuressa suosiossa ja niitä myös tilataan paljon esimerkiksi työyhteisöjen virkistystoiminnaksi, kaveriporukoiden illanviettoihin sekä perhetapahtumiin. Koulutettuna äänimaljahoitajana luon harmonisen äänimaiseman soittamalla pehmeästi kumahtelevia ja värähteleviä soittimia.

Sointumatkalla saat köllötellä pesässäsi ja uppoutua taianomaisten äänien maalaamiin maailmoihin. Sointujen lempeä kumahtelu, värähtely ja hellä hoiva ulottuu solutasolle saakka, tuudittaen sinut kohti omaa olemista sekä mahdollisesti syvään levollisuuden tilaan. Matkan aikana saatat kokea erilaisia tuntemuksia koko olemuksessasi.

Värähtely on myös olemisemme ensimmäinen liikemalli; kaikki maailmankaikkeudessa resonoi keskenään aaltoillen ja värähdellen.

Sointumatkan jälkeen olo monesti tuntuu levänneeltä, uudistuneelta ja keveältä. Seuraavina öinä uni voi olla erityisen syvää ja ravitsevaa. Myös lihasjännitykset ja ajatuskuviot saavat mahdollisuuden vapautua.

Sointumaailma syntyy soittamalla eri kokoisia äänimaljoja, isoa ja vaikuttavaa gongia, koshi -tuulikelloja sekä toisinaan myös kielisoitin monolinia.

Lempeät sointumatkat sopivat erikokoisille ryhmille, myös lapsille ja vanhuksille (jolloin rentoutus on lyhyempi kestoltaan). Sointuva tuokio äänimaljoilla ja gongilla kestää noin 45-60 minuuttia ja onnistuu mainiosti pelkillä äänimaljoillakin, tällöin kesto on noin 30-45 minuuttia. Tilatessasi sointumatkaa omalle ryhmällesi, suosittelen valitsemaan (ainakin ensimmäisellä kerralla) pelkät äänimaljat, mikäli et tunne kaikkien ryhmäläisten taustoja. Soinnut vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ja on mahdollista, että tietoisuuteen tai keholliseen kokemukseen nousee esiin tunteita tai muistoja menneisyydestäsi. Äänimatkalla toimit aina itse matkanjohtajana.

Huom! Gongia en suosittele seuraavissa tapauksissa: äänien aiheuttama migreeni tai epilepsia, sinulla on sydämentahdistin, syvä trauma, psykoosialttius tai akuutti mielenterveyden häiriö, vaikea ja käsittelemätön asia, olet raskaana, olet erityisen herkkä äänille tai koet mahdolliset "jännät tuntemukset" epämukavina. Näissä tapauksissa harkitse osallistumista myös äänimaljamatkaan.

Olen kouluttautunut syventävin opinnoin hoitamaan äänimaljoilla ja gongilla, niin yksilö- kuin ryhmähoidoissa  (Peter Hess Akatemia 2016 ja Pranamaa 2017). Oman äänen hoitavuutta olen päässyt tutkimaan mm. äänipedagogi Hilkka-Liisa Vuoren (gregoriaaninen laulu) sekä Joanna Tuulia Rosenbröijerin (joiku, inuiittien kurkkulaulu) matkassa.

EMBODIED JOOGAA JA KEHOTIETOISUUTTA

Jooga on enemmän, kuin asana-harjoitus.

Ohjaamani jooga- ja kehotietoisuustunnit toteutetaan pääsääntöisesti aina pienryhminä. Pienryhmässä saat laadukasta, kokonaisvaltaista opetusta, joka tukee ja huomioi jokaista osallistujaa. Myös ryhmän ja tilan energia pysyy omanlaisena harmonisena kokonaisuutena. Tätä tukee lisäksi kurssimuotoisuus ja ns. "suljetut ryhmät", joissa osallistujat pysyvät samana koko kurssin/kauden. Olen saanut erittäin runsaasti kiitollista palautetta tästä tavasta toteuttaa ryhmät ja kurssit.

Elävää, sallivaa ja rauhallisen tutkivaa joogaa, jossa jätetään tilaa ja aikaa syventää sisäistä tuntemusta. Tunneillani ei ole tarvetta pyrkiä tiettyyn muotoon tai tuntemukseen, kulttuurin luomaan odotukseen. Kuunnellen ja kunnioittaen, olemisesi viisaus saa tilaa toimia.

Ohjaamani jooga ei seuraa traditioita, vaan kutsun sinut tutkimusmatkalle sisälläsi olevan viisauden lähteelle.

Ohjauksessani on vahvasti läsnä luonnollisuus, kokemuksellisuus sekä keho- ja solutietoisuus; maayhteys, spiraalit, napasäteily, luonnollisen hengityksen ja liikkeen huomiointi sekä luontoyhteys, elementit. Minua viehättää sisäsyntyisyys, tila ja vapaus, elämän jooga. Olen erityisen kiinnostunut somaattisista menetelmistä, kehityksellisistä liikemalleista sekä kokemuksellisesta anatomiasta, niihin tutustut myös joogatunneillani.

Joogatuntien lisäksi toteutan erillisiä somaattisen läsnäolon ja kehotietoisuuden -kursseja sekä lempeän liikkeen työpajoja. Joogasta ja kehotietoisuudesta tarjoan yksilöohjausta (yksityistunnit), tilauksesta ohjauksia yksityisille ryhmille (esim. työyhteisöt).

Kesäisin pidän "JooGaa & Luontoyhteys" -tunteja luonnossa. Näissä hetkissä yhdistelen luontoyhteysharjoituksia sekä lempeää joogaa-asanaa.

Diplomijoogaopettajaksi olen valmistunut kansainvälisesti hyväksytystä ja korkeatasoisesta Marjo Wuorisalon YogaSource -joogaopettajakoulutuksesta. Vuosina 2019-2020 olen jatkanut opintojani SourceSomatics'n somaattisessa jatkokoulutuksessa; läsnäolossa ja energeettisessä todellisuudessa. Koulutukseen on sisältynyt mm. meditaatio, improvisaatio sekä autenttinen liike. Alkuvuodesta 2021 aloitin YoganSourcen embodien yoga joogaopettajien jatkokoulutukseen; liikkeeseen, rytmiin ja pulssiin, oman elämäni joogaan.

Tässä alla mainittakoot joitakin käymiäni oppihetkiä sinulle, joka tahdot niistä lukea:

- YogaSource Embodied yoga - joogaopettajien jatkokoulutus (2021-2022), Marjo Wuorisalo
- YogaSource joogaopettajakoulutus (200 h), Marjo Wuorisalo
- Usui Reiki I & II, Marika Laijärvi
- Somaattinen jatkokoulutus (90 h), Marjo Wuorisalo
- Kehitykselliset liikemallit, Satu Palokangas
- Vagushermon somaattinen anatomia ja jooga, Marjo Wuorisalo
- Embodied Spine, Marjo Wuorisalo
- Kokemuksellinen anatomia: sisäelimet & rauhaset, Satu Palokangas
- Traumasensitiivinen jooga 20 h koulutus, Krystyna Kowalski (Trauma Center - Trauma Sensitive Yoga Foundational Workshop, TCTSY)
- Pranayama, Sami Mälkiä
- Asana & meditaatio, Acarya Sarvanii & Acarya Gopala
- Astangajooga, Anne Nuotio, Frank Kappas, Petri Räisänen
- Mantra, mudra & pranayama, Michael J. Stewart

LUONTOYHTEYS JA YRTTIKURSSIT

Olemme osa luontoa; samaa hengitystä ja rytmiä.

Järjestämäni yrttikurssit ja -työpajat tuovat sinulle kokemuksellista oppimista rohtomaailmasta, helposti ja käytännönläheisesti. Kursseillani käyneet ovat kertoneet yhdessä puuhastelun tuovan lämminhenkisen ja yhteisöllisen kokemuksen, joka opin ohella ravitsee pitkään. Yrttikursseihini sujauttelen myös ekoterapeuttisia menetelmiä, jotka luovat syvempää ymmärrystä ja yhteyttä luontoon. Erityisiä luontoyhteystapahtumia tarjonnassani on toisinaan; ne ovat meditatiivisia ja juurruttavia hetkiä luonnossa aistien ja havainnoiden. Luontoyhteys kuitenkin kulkee kudelmana Luontoisen kaikessa toiminnassa.

L u o n t o y h t e y s  kokemuksien tuomia hyvinvointivaikutuksia ovat mm. rauhoittuminen, stressitason lasku, läsnäolon ja yhteisöllisyyden tuntemus, vastustuskyvyn ja itsetuntemuksen kohoaminen. Voimme konkreettisesti kokea luonnon antamaa voimautusta ja hoivaa.

Ekoterapeuttiset luontoyhteysharjoitukset voidaan tehdä ryhmien kanssa, joko pari-/ryhmätöinä tai jokaisen omana harjoitteena. Luontoyhteysohjaus onnistuu ulkona luonnossa tai asiakkaan mahdollisuuksien mukaan kokemus voidaan tuoda myös sisätiloihin. Ohjaamissani luontoyhteyshetkissä on mukana myös alkuperäiskansojen ikiaikaisesta viisaudesta kumpuavia lähestymistapoja ja kaiken kattavan vuorovaikutuksen ajatus.

Luontoyhteysohjaus on erinomaista niin työhyvinvointia lisäämään kuin itsetuntemusta oivaltamaan.

Luontoyhteys on meidän alkuperäinen, luonnollinen olemisen ja kokemisen tila.

Luontoyhteysohjaajaksi valmistuin elokuussa 2019 Riitta Wahlströmin koulutuksesta. Ohjaan herkkyydellä ja läsnäololla sinua tutkimaan yhteyttäsi Luontoon ja olemisen Lähteeseen, vuorovaikutukseen elämän kehässä.

Y r t t i k u r s s i   tai -työpaja on kiehtova pieni sukellus rohtomaailmaan! Tutkimista, testailua, aistimista ja kokemalla oppimista erilaisin teemoin ja kokonaisuuksin!

Kursseillani tutustut monipuolisesti luonnon hoitavuuteen, yrtteihin sekä kasvirohtojen valmistamiseen. Tutustut niin perinnetietoon kuin kasvien kertomaan kieleenkin. Järjestän pidempikestoisia yrttikursseja, joissa kokemuksellinen tekeminen on tukemassa ns. teoriaosuuksia; tutustumme eri kasveihin myös aistien ja kokeilemisen avulla, tehden ihan itse rohtoja omaan käyttöön. Työpajoissa kesto on lyhyempi ja pääpaino on tuotteiden valmistuksessa.

Itsehoidossa rohdot ovat kulkeneet mukanani yli 15-vuotta. Olen innokas yrttien kasvattajakin, omissa yrttitarhoissani viljelen ja hoivaan rohtokasveja. Viihdyn kasvien seurassa, kuunnellen ja katsellen inspiroidun niiden maailmasta.

Yrttihoitajaksi valmistuin syyskuussa 2018 Raija-Liisa Äystön opissa. Henriette Kressin ohjauksessa olen opiskellut kaksi vuotta yrttiterapiaa sekä käynyt useilla Frantsilan luomuyrttitilan perustajan Virpi Raipala-Cormierin kursseilla, lisäksi olen käynyt Provita Oy:n Luontaistuotealan peruskoulutuksenkin. Olen opiskellut turvallisen aromaterapian perusteet sekä eteeristen öljyjen tunnetason käyttöä (Terttu Saksala). Aromaterapiassa (eli eteeristen öljyjen käytössä) suosin laadukkaita ja tutkittuja tuotteita sekä turvallista käyttämistä, verkostomarkkinoinnista en ole kiinnostunut.

Tilatessasi yrttikurssin tai -työpajan omalle poppoolle, olethan ajoissa asialla, jotta saan varmistettua materiaalien riittävyyden ja mahdolliset lisähankinnat! Lyhyitä ja pidettyjä tilausjutskia ovat olleet esimerkiksi: kasvonaamiopaja, salvapaja, pihapiirin villit, helpot kotihoidot ja keittiönkaapin mausteyrtit. Kysy reippaasti lisää ja suunnitellaan teidän ryhmälle ihana yrttihetki!

MUITAKIN JUTTUJA

"Tiedon ja tietämisen ero; näkemisen kauneus"

Edellä kerrottujen lisäksi olen käynyt useita täydentävien hoitomuotojen lyhempiä koulutuksia, kursseja ja workshopeja. Suurimpana inspiraationa ja ohjaajana kuitenkin koen Luonnon ja sen ikuisesti kiehtovan Mysteerin.

Vink-vink!

Kaikki tältä sivulta löytyvät palvelut onnistuu erinomaisesti yksityisille ryhmille; työyhteisön virkystystoimintaan tai kaveriporukan yhteiseksi kokemukseksi!

Eri aiheiden yhdistelykin luonnistuu, kuten esimerkiksi lempeä jooga ja äänimaljarentoutus.

Kysy, niin suunnitellaan ryhmällesi sopiva kokonaisuus!

Ota yhteyttä, anna palautetta, kiitä, esitä toive!