SÄÄNNÖT

Ilmoittautumalla palveluun tai tilaamalla palvelun hyväksyt samalla myös tältä sivulta löytyvät tilaus- ja peruutusehdot, säännöt sekä tietosuojaselosteen:

Tilaus- ja peruutusehdot

Ilmoittautumalla ja varaamalla paikan Luontoisen järjestämään palveluun, sitoudut suorittamaan kyseisen palvelun, tapahtuman, kurssin tai työpajan osallistumis-/kurssimaksun. Estymisestä tulee ilmoittaa viipymättä sähköpostitse tahi annettuun puhelinnumeroon

Estyessäsi osallistumasta, voit hankkia tilallesi sijaisosallistujan (esimerkiksi ystäväsi). Luontoisella on oikeus veloittaa palvelun hinta kokonaisuudessaan laskuttamalla asiakasta sähköpostitse tai kirjeitse, mikäli asiakas jättää maksun suorittamatta tai ei saavu paikalle. Paikalle saapumattomuus tai vastaamattomuus yhteydenottoihin ei siis ole peruste maksamatta jättämiselle! Huomaathan ystävällisesti, että poissaolon sattuessa kurssimaksuja ei tällä hetkellä palauteta/korvata (tämä koskee kuukausi-, sarjakortti- tai kurssimaksuja).

Sairaustapauksissa palvelun maksua ei peritä tai saat kurssimaksun osittain/kokonaisuudessaan takaisin, mikäli esität lääkärintodistuksen viikon (7 vrk) kuluessa palvelun alkamispäivästä. Voit myös vaihtaa palveluun toisen osallistujan, esim. ystäväsi, joka tulee sijallesi. Mikäli joku on Luontoiselle ilmoittautunut varasijalle ja voi vastaanottaa peruutuspaikkasi, voidaan ko. henkilö vaihtaa osallistujaksi tilallesi.

Tilatessasi palvelun Luontoiselta, sitoudut vastaanottamaan ja maksamaan palvelun, noudattamaan sovittuja ehtoja, ilmoittamaan mahdollisista muutoksista viipymättä sähköpostitse.

Kaikki muutokset ja peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse:
luontoinen@outlook.com
tai annettuun puhelinnumeroon!

En ota peruutuksia vastaan viesteillä sosiaalisen median kautta, lähetä siis sähköpostia osoitteeseen: luontoinen@outlook.com

Peruutukseksi ei kelpaa palvelun maksamatta jättäminen, mikäli sinua laskutetaan etukäteen.

Mikäli palvelu perutaan järjestäjän toimesta (esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän tai sairastumisen vuoksi), palvelun maksua ei veloiteta tai se palautetaan kokonaisuudessaan.

Luontoinen pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin peruutuksiin, paikka-, ohjaaja- ja sisältömuutoksiin tarvittaessa. Näistä ilmoitetaan osallistujille aina etukäteen.

Asiakas on velvoitettu pitämään yhteystietonsa ajantasalla ja oikeellisina! Luontoinen ei vastaa virheellisesti annettujen/vanhentuneiden tietojen perusteella menetetystä informaatiosta.

Säännöt

Luontoinen ei vakuuta asiakkaitaan, mahdollinen vapaa-ajanvakuutus asiakkaan tulee hankkia itse.

Luontoinen ei vastaa esimerkiksi pukuhuoneisiin tai naulakoihin jätetyistä tavaroista. Otathan aina kaikki arvoesineesi esimerkiksi saliin tai vastaavaan tilaan huomaasi.

Palvelut/tunnit alkavat ja päättyvät merkittyinä ajankohtina, saavuthan paikalle ajoissa, jolloin varmistat myös sisäänpääsysi (ovet yleensä lukitaan juuri ennen palvelun alkamista). Myöhästyminen ja mahdollisesti sen aiheuttama osallistumatta jääminen ei oikeuta maksamatta jättämistä!

Esimerkiksi yrttikursseilla tai vastaavissa palveluissa asiakkaan tulee itse olla tietoinen omista allergioista ja yliherkkyyksistä. Luontoinen ei vastaa mahdollisista allergisista reaktioista tai yliherkkyysoireista.

Luontoinen ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Luontoisen kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, joita Luontoisen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Luontoinen ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Luontoinen
Y-tunnus: 2892653-4
Ylisentie 9 A 4
60100 Seinäjoki
Sähköposti: luontoinen@outlook.com

2. Rekisteröidyt

Uutiskirjeen tilaajat, sähköpostilistalaiset, asiakkaat, yhteistyökumppanit

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (uutiskirjeen tilaajat, sähköpostilistalaiset, asiakkaat, yhteistyökumppanit)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen (tiedottaminen, uutisointi, laskutus, ostokuittien lähetys, markkinointi, asiakaskyselyt)

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite (jos se on annettu)
 • sähköposti
 • puhelinnumero (jos se on annettu)

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä (ilmoittautuminen tapahtumaan, sähköpostilistalle liittyminen)
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta (uutiskirjeen tilaus)
 • asiakkaalta itseltään pyynnöstä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Luontoisen ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • MailChimp

7. Käsittelyn kesto

 • henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: luontoinen@outlook.com

8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee Luontoinen.

Rekisterinpitäjä ja tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.