EMBODIED JOOGAA JA LÄSNÄOLOA

Jooga on enemmän, kuin asana-harjoitus

Ohjaamani jooga- ja kehotietoisuustunnit toteutetaan pääsääntöisesti aina pienryhminä. Pienryhmässä saat laadukasta, kokonaisvaltaista opetusta, joka tukee ja huomioi jokaista osallistujaa. Myös ryhmän ja tilan energia pysyy omanlaisena harmonisena kokonaisuutena. Tätä tukee lisäksi kurssimuotoisuus ja ns. "suljetut ryhmät", joissa osallistujat pysyvät samana koko kurssin/kauden. Olen saanut erittäin runsaasti kiitollista palautetta tästä tavasta toteuttaa ryhmät ja kurssit.

Elävää, sallivaa ja rauhallisen tutkivaa joogaa, jossa jätetään tilaa ja aikaa syventää sisäistä tuntemusta. Tunneillani ei ole tarvetta pyrkiä tiettyyn muotoon tai tuntemukseen, kulttuurin luomaan odotukseen. Kuunnellen ja kunnioittaen, olemisesi viisaus saa tilaa toimia.

Ohjaamani jooga ei seuraa traditioita, vaan kutsun sinut tutkimusmatkalle sisälläsi olevan viisauden lähteelle.

Ohjauksessani on vahvasti läsnä luonnollisuus, kokemuksellisuus sekä keho- ja solutietoisuus; maayhteys, spiraalit, napasäteily, luonnollisen hengityksen ja liikkeen huomiointi sekä luontoyhteys, elementit. Minua viehättää sisäsyntyisyys, tila ja vapaus, elämän jooga. Olen erityisen kiinnostunut somaattisista menetelmistä, kehityksellisistä liikemalleista sekä kokemuksellisesta anatomiasta, niihin tutustut myös joogatunneillani.

Joogatuntien lisäksi toteutan erillisiä somaattisen läsnäolon ja kehotietoisuuden -kursseja sekä lempeän liikkeen työpajoja. Joogasta ja kehotietoisuudesta tarjoan yksilöohjausta (yksityistunnit), tilauksesta ohjauksia yksityisille ryhmille (esim. työyhteisöt).

Kesäisin pidän "JooGaa & Luontoyhteys" -tunteja luonnossa. Näissä hetkissä yhdistelen luontoyhteysharjoituksia sekä lempeän läsnäolevee liikettä.

Diplomijoogaopettajaksi olen valmistunut kansainvälisesti hyväksytystä ja korkeatasoisesta Marjo Wuorisalon YogaSource -joogaopettajakoulutuksesta. Vuosina 2019-2020 olen täydentänyt opintojani SourceSomatics'n somaattisessa jatkokoulutuksessa; läsnäolossa ja energeettisessä todellisuudessa, johon on sisältynyt mm. meditaatio, improvisaatio sekä autenttinen liike. Alkuvuodesta 2021 aloitin YoganSourcen embodien yoga joogaopettajien jatkokoulutukseen; liikkeeseen, rytmiin ja pulssiin, oman elämäni joogaan.

Tässä alla mainittakoot joitakin käymiäni oppihetkiä sinulle, joka tahdot niistä lukea:
- YogaSource Embodied yoga - joogaopettajien jatkokoulutus (2021-2022, 300 h), YogaSource
- YogaSource joogaopettajakoulutus (200 h), YogaSource
- Usui Reiki I & II, Marika Laijärvi
- Somaattinen jatkokoulutus (90 h), SourceSomatics
- Kehitykselliset liikemallit, Satu Palokangas
- Vagushermon somaattinen anatomia ja jooga, YogaSource
- Embodied Spine, YogaSource
- Kokemuksellinen anatomia: sisäelimet & rauhaset, Satu Palokangas
- Traumasensitiivinen jooga 20 h koulutus, Krystyna Kowalski (Trauma Center - Trauma Sensitive Yoga Foundational Workshop, TCTSY)
- Pranayama, Sami Mälkiä
- Asana & meditaatio, Acarya Sarvanii & Acarya Gopala
- Astangajooga, Anne Nuotio, Frank Kappas, Petri Räisänen